Bytt sted

Retningslinjer for personvern

Globale retningslinjer for personvern

Gorilla Glue Europe Ltd med handelsnavnet The O’Keeffe’s Company («selskapet») respekterer retten din til personvern. Disse retningslinjene for personvern oppsummerer hvilke personopplysninger vi kan innhente, hvordan vi kan bruke denne informasjonen og andre viktige temaer knyttet til personvern og datasikkerhet.

Det er selskapets retningslinjer å overholde all gjeldende lovgivning knyttet til personvern og datasikkerhet. Denne forpliktelsen reflekterer verdien vi legger i å fortjene og bevare tilliten til kundene våre, forretningspartnere og andre som deler personopplysningene sine med oss.

Disse retningslinjene gjelder for alle nettsteder og mobilapplikasjoner som drives av eller på vegne av selskapet og inkluderer deres tilknyttede selskaper og datterselskaper over hele verden (hvert enkelt et «selskapets nettsted eller app»). Det gjelder også for personopplysninger som vi ellers kan innhente: (i) gjennom produktene og tjenestene våre, (ii) når du samhandler med oss ved hjelp av annet enn selskapets nettsider eller app, for eksempel ansikt til ansikt, på telefon eller på en messe, og (iii) fra kundene, distributørene, forhandlerne, leverandørene og andre forretningspartnere (samlet «forretningspartnere»).

Selskapets innsamling, bruk og videreformidling av personopplysninger

I den grad det kreves av gjeldende lovgivning, når selskapet samler inn personopplysninger, skal vi:

– i god tid gi deg informasjon om vår praksis når det gjelder data.

– kun innhente personopplysningene dine for de angitte og berettigede formålene Informasjonen som vi innhenter, skal være relevant, tilstrekkelig og ikke overdreven for formålene som den innhentes i forbindelse med.

– behandle personopplysningene dine på en måte som er konsekvent med formålene som de opprinnelig ble innhentet for, eller som du har gitt tillatelse til.

– iverksette kommersielt rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene dine er pålitelige for det tiltenkte formålet, nøyaktige, fullstendige og, ved behov, oppdaterte.

– ikke bruke personopplysningene dine til formål for direktereklame uten å gi deg mulighet til å velge det bort.

– iverksette egnede tiltak, via kontrakt eller annet, for å levere tilstrekkelig beskyttelse for personopplysninger som overleveres til en tredjepart eller overføres til et annet land, inkludert overføring innad i selskapet.

Personopplysninger som selskapet innhenter

Selskapet innhenter de følgende typene personopplysninger:

– Informasjon som du oppgir

Selskapet innhenter personopplysninger som du gir til oss. Dette kan inkludere: (i) kontaktinformasjon, for eksempel navn, selskapets navn, jobbtittel, adresse, e-postadresse og telefonnummer, (ii) ytterligere informasjon om hvordan du bruker produktene våre, (iii) kommentarer, spørsmål, forespørsler og bestillinger som du frembringer, (iv) økonomisk informasjon som er nødvendig for å behandle betalinger hvis du kjøper noe, for eksempel kredittkort- eller kontoinformasjon eller MVA-nummer, og (v) informasjon om hva du foretrekker, for eksempel når det gjelder metoder for kommunikasjon og produkttypene som du er interessert i.

– Informasjon som innhentes automatisk fra utstyret ditt

Informasjon fra utstyr og nettleser. Selskapet kan innhente teknisk informasjon om utstyret, for eksempel typen utstyr, nettlesertype, IP-adresse, operativsystem og enhetsidentifikator. Selskapet innhenter denne informasjonen automatisk fra utstyret og nettleseren gjennom informasjonskapsler og lignende teknologi.

Informasjon om hvordan du samhandler med oss Selskapet kan hente inn tekniske data om bruken din av selskapets nettsider og apper, og hvordan du samhandler med våre digitale annonser og kampanjer, for eksempel innhold du viser eller laster ned, hvilke funksjoner du bruker, koblinger du klikker på, e-poster fra selskapet med kampanjeinformasjon som du åpner og datoer og klokkeslett for samhandlingen. Selskapet innhenter denne informasjonen ved bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier.

Plasseringsinformasjon Selskapet kan innhente plasseringsinformasjon, inkludert nøyaktig informasjon om plassering i sanntid fra utstyret ditt og unøyaktig plasseringsinformasjon avledet fra, for eksempel, IP-adressen din eller postnummeret ditt. Selskapets apper vil IKKE ha tilgang til nøyaktig plasseringsinformasjon i sanntid fra utstyret ditt, hvis ikke du gir tillatelse til dette.

– Informasjonskapsler og lignende teknologier:

En «informasjonskapsel» er en fil med informasjon som plasseres på enheten din når du besøker en nettside. Informasjonskapsler og lignende teknologier kan forbedre brukeropplevelsen din ved å lagre preferansene dine, gjøre opplevelsen mer personlig og noen ganger vise annonser som er skreddersydd etter interessene dine.

Selskapets nettsider bruker «øktinformasjonskapsler». En øktinformasjonskapsel identifiserer ikke deg personlig og utløper når du lukker nettleseren.

Selskapets nettsider bruker også «faste informasjonskapsler». Disse informasjonskapslene utløper ikke når du lukker nettleseren. Faste informasjonskapsler blir på datamaskinen din til du sletter dem eller de utløper. Ved å tildele datamaskinen en unik identifikator kan vi opprette en database med dine tidligere valg og preferanser som kan leveres av oss automatisk, noe som sparer deg tid ved fremtidige besøk.

Enkelte land krever samtykke til bruk av informasjonskapsler når du besøker selskapets nettsider. Hvis du går til selskapets nettsider i ett av disse landene, får du informasjon om alternativene du har, inkludert alternativet om å godta eller avvise enkelte kategorier av informasjonskapsler. Du vil kunne endre disse innstillingene ved senere besøk på nettsiden. Vær oppmerksom på at du ikke kan velge bort å motta enkelte informasjonskapsler som er strengt nødvendige for leveringen av en tjeneste som anmodes av deg.

Selv om du ikke må godta informasjonskapsler når du besøker en av selskapets nettsider, kan det være at du ikke kan bruke alle funksjonene på nettsiden hvis du avviser enkelte informasjonskapsler.

I tillegg kan nettleseren din tillate at du tilpasser innstillingene til å godta eller avvise informasjonskapsler eller å varsle deg når en informasjonskapsel plasseres på datamaskinen din.

Analyser. Denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettbasert analysetjeneste som leveres av Google, Inc. («Google»). Google Analytics bruker informasjonskapsler. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om bruken din av nettsiden (inkludert IP-adressen din), sendes til og lagres av Google på servere i USA. Google bruker denne informasjonen til formålet med å evaluere bruken av nettsiden, utforme rapporter om aktiviteten på nettsiden for nettsideoperatøren og levere andre tjenester knyttet til nettsideaktiviteten og internettbruk. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter ved behov i henhold til loven, eller der slike tredjeparter behandler informasjonen på Googles vegne. Google knytter ikke IP-adressen din til andre data som Google innehar. Du kan avvise bruken av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din, men vær oppmerksom på at hvis du gjør dette, kan de hende at du ikke har tilgang til alle funksjonene på nettstedet. Ved å bruke nettsiden godtar du å at Google behandler data om deg på den måten og til de formålene som angis ovenfor.

– Informasjon fra forretningspartnere og andre tredjeparter

Selskapet innhenter personopplysninger gjennom forretningspartnere. Denne informasjonen kan inkludere kontaktinformasjon, for eksempel navn, selskapets navn, jobbtittel, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Selskapet kan også innhente personopplysninger fra andre tredjepartskilder, inkludert offentlig og kommersielt tilgjengelige kilder. Vi kan kombinere informasjonen vi mottar fra forretningspartnerne våre og andre tredjepartskilder, med informasjon som vi innhenter fra enheten din, slik vi beskriver ovenfor.

Du kan velge hvilke personopplysninger du gir til selskapet. Du kan velge ikke å oppgi informasjonen som vi ber om, men hvis du gjør det, kan det hende at vi ikke kan gi deg relevant service eller en bestemt funksjon på et av selskapets nettsteder, apper eller produkter.

Slik bruker selskapet personopplysningene dine?

Selskapet kan bruke personopplysningene dine til å:

utvikle og håndtere relasjonen med deg og forretningspartnerne våre. Dette kan inkludere: (i) levering av tjenester eller å utføre transaksjoner som du eller forretningspartnerne har anmodet, (ii) levering av informasjon om selskapets produkter, tjenester og transaksjoner, og annonser, som kan være av interesse for deg, (iii) levering av en mer enhetlig opplevelse for deg og forretningspartnerne i samhandling med selskapet, inkludert å finne ut mer om deg og hvordan du bruker og samhandler med selskapets nettsider, apper, produkter og tjenester, og (iv) planlegging, administrering og utføring av forpliktelser i henhold til kontrakter med forretningspartnere.

kommunisere med deg eller selskapet. Dette kan inkludere: (i) å informere deg om selskapets produkter, tjenester og kampanjeaktiviteter som kan være interessante for deg eller selskapet ditt, (ii) å gi deg informasjon om relevante produkter, tjenester og transaksjoner fra selskapet, inkludert for eksempel informasjon om priser, teknisk informasjon, fakturering eller produksjonsinformasjon, garantier eller tilbakekalling, eller informasjon om forbedringer i produkter eller tjenester, (iii) å svare på spørsmål eller forespørsler som du har, inkludert kundeserviceforespørsler, og (iv) å invitere deg til å delta i, eller informere deg om resultatene av, kundetilfredshets- eller markedsanalyseundersøkelser.

levere og forbedre nettsidene, appene, produktene og tjenestene våre. Dette kan inkludere: (i) tilpasse dem med preferansene eller interessene dine, slik at de passer bedre med teknologien du har, eller på andre måter gjøre dem enklere å bruke, (ii) opprettholde sikkerheten deres og på andre måter beskytte dem, og (iii) å utvikle nye nettsider, apper, produkter og tjenester for selskapet.

ta opp juridiske problemer. Dette kan inkludere: (i) å opprettholde samsvar med forpliktelser gjeldende bestemte forretningsarkiver i minste oppbevaringsperioder, (ii) etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, (iii) være i samsvar med lover, forskrifter, rettskjennelser eller andre juridiske prosesser, (iv) registrere, forhindre og respondere på svindel, krenkelse av åndsverksrettigheter, brudd på kontrakter eller avtaler, lovbrudd eller annet misbruk av selskapets nettsider, apper, produkter eller tjenester, og (v) å beskytte selskapets rettigheter eller eiendom, eller din eller andres helse, sikkerhet, velferd, rettigheter eller eiendom.

Selskapet kan også bruke personopplysningene dine til andre ting som er i samsvar med konteksten der informasjonen ble innhentet eller med tillatelse fra deg.

Selskapet kan anonymisere eller samle sammen informasjonen som vi innhenter, og bruke den til ethvert formål, inkludert forskning og produktutvikling. Slik informasjon identifiserer ikke deg individuelt.

Når selskapet kan dele personopplysningene dine

Selskapet utleverer ikke personopplysningene dine annet enn slik det beskrives her:

– Selskapet kan dele personopplysningene dine med andre deler av selskapet, inkludert dem som befinner seg i andre land. Når vi gjør det, bruker disse delene av selskapet informasjonen din på en måte som er i samsvar med disse retningslinjene og alle gjeldende lover om personvern og datasikkerhet.

– Selskapet kan også dele personopplysningene dine med tredjeparter som vi leier inn til å utføre støttetjenester for oss. Disse tredjepartene skal kun bruke personopplysningene som vi deler med dem, til å utføre tjenester på våre vegne og behandle personopplysningene dine i samsvar med alle gjeldende lover om personvern og datasikkerhet.

– I enkelte tilfeller kan selskapet dele personopplysningene dine med tredjeparter som jobber med oss for å levere produkter og tjenester til kundene våre, for eksempel distributører. I slike tilfeller skal forretningspartnerne bruke denne informasjonen på en måte som er i samsvar med disse retningslinjene og alle gjeldene lover om personvern og datasikkerhet.

– Selskapet kan dele personopplysningene dine med tredjeparter når vi i god tro anser at utlevering er nødvendig: (i) for å overholde lovgivning, forskrifter, rettskjennelser eller andre juridiske prosesser, (ii) for å registrere, forhindre og respondere på svindel, krenkelse av åndsverksrettigheter, brudd på kontrakter eller avtaler, lovbrudd eller annet misbruk av selskapets nettsider, apper, produkter eller tjenester, (iii) for å beskytte selskapets rettigheter eller dine eller andres helse, sikkerhet, velferd, rettigheter eller eiendom, eller (iv) under liknende omstendigheter. Hvis en slik situasjon oppstår, iverksetter vi de egnede tiltakene for å beskytte personopplysningene dine.

– Selskapet kan dele personopplysningene dine med tredjeparter i forbindelse med salg, kjøp, sammenslåing, omorganisering, likvidering eller oppheving av selskapet eller en av selskapets forretningsenheter, eller under lignende omstendigheter. Hvis en slik situasjon oppstår, iverksetter vi de egnede tiltakene for å beskytte personopplysningene dine.

– Selskapet kan dele informasjon om deg med tillatelse fra deg eller hvis du ber om det.

Selskapet kan dele anonymisert eller samlet informasjon internt og med tredjeparter for alle formål. Slik informasjon identifiserer ikke deg individuelt.

Sikkerhet rundt personopplysninger

Personopplysningene dine lagres som regel i selskapets databaser eller databaser som vedlikeholdes av tjenesteleverandørene våre. Mange av disse databasene lagres på servere som befinner seg i USA. Selskapet iverksetter egnede tiltak, via kontrakt eller annet, for å levere tilstrekkelig beskyttelse for personopplysninger som overleveres til en tredjepart eller overføres til et annet land, inkludert overføring innad i selskapet.

Selskapet opprettholder rimelige sikkerhetstiltak for å beskytte konfidensialiteten, sikkerheten og integriteten til personopplysningene dine. Selv om vi bruker sikkerhetstiltak til å hjelpe til med å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert utlevering, misbruk eller endring, kan vi ikke garantere for sikkerheten til informasjonen som leveres over internett, slik det er med alle typer datanettverk koblet til internett, og vi vil ikke være ansvarlige for informasjon som oppgis på nett og heller ikke for brudd på sikkerheten utover det vi rimelig kan kontrollere.

Koblinger til tredjeparters nettsider og plugins

Selskapets nettsider og apper kan inneholde linker til nettsider eller mobilapplikasjoner som ikke drives av selskapet og pluginmoduler fra sosiale medier-plattformer og andre tredjeparter. Et eksempel på en plugin fra sosiale medier er likerknappen til Facebook. Vi leverer disse koblingene og pluginmodulene som en tjeneste, og antyder ikke med dette at vi støtter aktivitetene eller innholdet på de tilknyttede nettsidene, appene eller sosiale medier-plattformene, og heller ikke assosiering med operatørene til disse. Hvis du vil vite mer om informasjonen som disse tredjepartenes nettsider, apper og pluginmoduler samler inn, kan du ta en titt på deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å gå gjennom retningslinjene for personvern for nettsidene, appene og sosiale medier-plattformene du besøker, før du bruker dem eller oppgir personopplysningene dine.

Tilgang til personopplysninger

Du kan revidere, korrigere og oppdatere personopplysninger som du gir til oss, ved å bruke kontaktskjemaet på denne nettsiden.

Oppbevaring av personopplysningene dine

Hvor lenge vi beholder personopplysningene dine varierer avhengig av formålet og bruken av informasjonen vi har samlet inn. Det finnes rettslige krav til at vi oppbevarer noen type data i bestemte perioder. I andre tilfeller kan vi ikke oppbevare dem lenger enn det som er nødvendig for formålet som dataene ble innhentet for.

Barn

Selskapets nettsider og apper er ikke tiltenkt bruk av barn under 13 år. Selskapet vil ikke med overlegg be om eller innhente personopplysninger fra eller om barn under 13 år, eller den relevante minimumsalderen i henhold til relevante lokale juridiske krav, bortsett fra slik det tillates i henhold til loven.

Tilleggsinformasjon for innbyggere i EU

– Selskapets lovmessige grunnlag for å behandle personopplysningene dine

Det lovmessige grunnlaget for selskapets behandling av personopplysninger avhenger av formålet med behandlingen. For de fleste behandlingsaktiviteter som dekkes av disse retningslinjene for personvern, er det lovmessige grunnlaget at behandling er nødvendig for selskapets legitime forretningsinteresser. Der vi behandler personopplysninger i forbindelse med en kontrakt, eller en mulig kontrakt, med deg, er det lovmessige grunnlaget at behandling er nødvendig for å utføre kontrakten vår med deg eller å iverksette tiltak på din oppfordring før kontrakten inngås. Når det er nødvendig at vi deler personopplysninger med myndigheter eller andre offentlige organer, gjør vi dette på grunnlag av at vi er juridisk forpliktet til å gjøre det. Vi bruker også samtykke som juridisk grunnlag der vi anser at det er nødvendig eller i den grad det kreves av gjeldende lovgivning, for eksempel før vi innhenter nøyaktig data om plassering fra mobilenheten din.

Behandling på grunnlag av legitime forretningsinteresser. Når vi behandler personopplysninger på grunnlag av at behandling er nødvendig for våre legitime forretningsinteresser, inkluderer slike interesser: (i) levering, forbedring og fremming av selskapets nettsider, apper, produkter og tjenester, (ii) kommunikasjon med nåværende og fremtidige kunder, andre forretningspartnere og deres individuelle kontaktpunkter, (iii) administrering av forholdene med kundene og andre forretningspartnere, og deres individuelle kontaktpunkter, (iv) andre formål for forretningsutvikling, (v) deling av informasjon innad i selskapet, samt med tjenesteleverandører og andre tredjeparter, og (vi) å opprettholde tryggheten og sikkerheten til produktene, tjenestene og de ansatte, inkludert beskyttelse mot svindel.

Behandling på grunnlag av resultatene av en kontrakt. Eksempler på situasjoner der vi behandler personopplysninger etter behov for utøvelsen av en kontrakt inkluderer e-kommersielle transaksjoner der du kjøper et produkt eller en tjeneste fra selskapet, på egne vegne, gjennom en av selskapets nettsider eller apper.

Behandling på grunnlag av samtykke. Eksempler på behandlingsaktiviteter som selskapet bruker samtykke som juridisk grunnlag for, inkluderer: (i) innhenting og behandling av nøyaktig informasjon om plassering fra mobilenheten din, (ii) å sende e-post med reklame når samtykke kreves i henhold til gjeldende lovgivning, og (iii) behandling av personopplysninger på selskapets nettsider eller apper gjennom informasjonskapsler og lignende teknologier når samtykke kreves i henhold til gjeldende lovgivning.

Behandling fordi selskapet er juridisk forpliktet til å gjøre det. Eksempler på situasjoner der selskapet må behandle personopplysninger for å overholde de juridiske forpliktelsene, inkluderer: (i) betaling av avgifter og andre offentlige skatter, (ii) levering av personopplysninger til myndigheter som håndhever loven og andre offentlige organer som påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning, (iii) oppbevaring av forretningsregistere slik det kreves av gjeldende lovgivning og (iv) å være i samsvar med rettskjennelser eller andre juridiske prosesser.

– Ytterligere informasjon om oppbevaring av personopplysninger

For å fastslå tidsperioden som personopplysningene dine oppbevares i, i samsvar med disse retningslinjene, vurderer selskapet kriterier som: (i) alle gjeldende juridisk krav for å beholde data i en bestemt tidsperiode, (ii) alle forpliktelser om oppbevaring knyttet til faktiske eller mulige rettstvister eller offentlig etterforskning, (iii) alle forpliktelser om oppbevaring i relevante avtaler med forretningspartnerne våre, (iv) datoen for siste samhandling med selskapet, (v) hvor lang tid det går mellom interaksjonene med selskapet, (vi) sensitiviteten til dataene og (vii) formålet som dataene ble innhentet for.

– Dine individuelle rettigheter

I samsvar med gjeldende lover i EU har du de følgende rettighetene når det gjelder personopplysningene, som gjelder på forskjellige måter under forskjellige omstendigheter: retten til tilgang, retten til korrigering, retten til sletting, retten til begrensning av behandling, retten til dataportabilitet og retten til å motsette deg behandling. De fleste av disse rettighetene er ikke absolutte. Nedenfor beskriver vi disse rettighetene i nærmere detalj og oppgir informasjon om hvordan du kan utøve dem. Hvis du anmoder om å utøve rettighetene dine, svarer vi deg innen én måned, men vi har retten til å forlenge perioden med ytterligere to måneder, ved behov. Hvis vi forlenger svarperioden, gir vi deg beskjed innen én måned etter anmodningen din. Du kan utøve rettighetene dine ved å bruke kontaktskjemaet på denne nettsiden.

Retten til tilgang. Du har rett til å be selskapet om å bekrefte om vi skal behandle personopplysningene dine. Hvis vi skal det, har du rett til å be om tilgang til personopplysningene dine som vi behandler, og den følgende informasjonen: (i) formålet med behandlingen, (ii) kategoriene av personopplysninger som vi behandler, (iii) mottakerne eller kategoriene av mottakere av personopplysningene dine, (iv) den forespeilede oppbevaringsperioden for dataene der det er mulig, eller kriteriene vi bruker for å fastslå oppbevaringsperioden, (v) retten din til å be om korrigering eller sletting av personopplysningene, eller begrensning av behandling av slike data, (vi) retten din til å legge inn en klage hos en tilsynsmyndighet, (vii) hvis vi ikke har innhentet data om deg, eventuell informasjon vi har tilgjengelig om kilden til dataene, og (viii) om vi bruker personopplysningene til å foreta automatiserte avgjørelser som har juridisk eller annen lignende betydelig betydning for deg.

Retten til korrigering. Du har retten til å be selskapet om å korrigere personopplysninger hvis de er unøyaktige. Tatt i betraktning formålet for behandling kan du også ha rett til å fullføre personopplysninger om deg som er ufullstendige, inkludert å levere en supplerende erklæring til selskapet.

Retten til å motsette deg behandling for selskapets legitime forretningsinteresser. Du har retten til å motsette deg selskapets behandling av personopplysningene dine når slike data behandles på bakgrunn av selskapets legitime forretningsinteresser. Selskapet vil ta innsigelsen din på alvor og stanse behandlingen av relevante personopplysninger, så lenge vi ikke: (i) har tvingende legitime grunner til behandling som overstyrer interessene, rettighetene og frihetene dine, eller (ii) vi må fortsette behandlingen av personopplysningene dine for å etablere, utøve eller forsvare et rettslig krav.

Retten til å motsette seg direktereklame. Hvis selskapet behandler personopplysningene dine for formål knyttet til direktereklame, har du retten til å motsette deg slik behandling. Hvis du benytter deg av denne rettigheten, avslutter selskapet behandlingen av personopplysningene dine i forbindelse med direktereklame.

Retten til å begrense behandling.Du har retten til å anmode at selskapet begrenser behandlingen av personopplysningene dine under følgende omstendigheter: (i) i den tidsperioden som selskapet trenger til å bekrefte nøyaktigheten til personopplysningene dine når du bestrider nøyaktigheten, (ii) når behandlingen av personopplysningene er ulovlig, og du bestrider sletting av data og i stedet ber om at selskapet begrenser bruken av dataene, (iii) når selskapet ikke lenger trenger personopplysningene dine for behandlingsformålet, men du trenger dataene til å etablere, utøve eller forsvare et juridisk krav, eller (iv) for tidsperioden som selskapet trenger for å bekrefte om de har juridiske årsaker for behandling som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter når du motsetter deg behandling av personopplysningene dine for selskapets legitime forretningsinteresser.

Hvis selskapet i etterkant av anmodningen din begrenser behandlingen av personopplysninger, oppbevarer vi dataene dine, og ellers behandler vi dem kun: (i) med samtykke fra deg, (ii) for å etablere, utøve eller forsvare et juridisk krav, (iii) for å beskytte rettighetene til en annen naturlig eller juridisk person, eller (iv) av årsaker som er av viktig offentlig interesse for EU eller et medlemsland. Selskapet vil også informere deg i forkant av oppheving av begrensningen av behandling.

Retten til sletting. Retten til sletting kalles også «retten til å glemmes». Du kan be selskapet om å slette personopplysningene dine. Denne retten er ikke absolutt. Selskapet er forpliktet til å slette personopplysningene dine på anmodning, kun under følgende omstendigheter: (i) hvis personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige for formålet som vi innhentet eller behandlet dem for, (ii) hvis selskapet behandler personopplysningene dine på grunnlag av samtykke, du trekker tilbake samtykket og intet annet juridisk grunnlag finnes for at vi skal fortsette behandlingen av personopplysningene, (iii) hvis selskapet behandler personopplysninger for dere legitime forretningsinteresser, du motsetter deg behandlingen og det ikke finnes noen overstyrende legitime årsaker til at vi fortsetter behandlingene av personopplysningene dine, (iv) hvis selskapet har behandlet personopplysningene dine på en ulovlig måte, eller (v) hvis personopplysningene dine skal slettes for å overholde samsvar med juridiske forpliktelser i henhold til lovgivningen i EU eller et medlemsland som selskapet er underlagt.

Selskapet er ikke forpliktet til å slette personopplysningene dine i den grad at selskapet trenger å behandle dem for å: (i) utøve deres ytrings- eller informasjonsfrihet, (ii) være i samsvar med juridiske forpliktelser i henhold til lovgivning i EU eller et medlemsland som selskapet er underlagt, eller (iii) for å etablere, utøve eller forsvare et juridisk krav.

Retten til dataportabilitet. Du har retten til å motta personopplysninger som du oppga til selskapet når: (i) behandlingen av dataene er basert på ditt samtykke eller er nødvendig for å utøve en kontrakt mellom deg og selskapet, (ii) selskapets behandling av personopplysningene dine utføres ved hjelp av automatiserte metoder, og (iii) samsvar med anmodningen din ikke på en negativ måte vil påvirke rettighetene og frihetene til andre.

Hvis du har retten til å motta slike personopplysninger og anmoder at vi leverer dem, vil selskapet levere dem til deg i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format.

Retten til å legge inn en klage hos en tilsynsmyndighet. Selskapet vil gjøre det de kan for å imøtekomme og løse alle forespørsler eller klager som de blir gjort oppmerksomme på. I tillegg har du rett til å kontakte kompetente myndigheter for datavern med forespørsler og klager. Dette kan være tilsynsmyndigheten i landet eller den føderale staten der du bor.

Immateriell eiendom

Ingenting på denne nettsiden skal oppfattes å tildele en lisens i henhold til opphavsrett, inkludert enhver rett av typen varemerke eller copyright for The O’Keeffe’s Company eller en tredjepart, hverken ved berettiget antakelse, implisitt eller på annen måte. Alle varemerker og handelsnavn er eiendommen til deres respektive eiere. Unntatt som på annen måte anmerket, er selskapet eieren av alle varemerker og servicemerker på dette nettstedet, enten det er registrert eller ikke. Alle rettigheter som ikke ettertrykkelig gis her, er forbeholdt utelukkende og fullstendig for selskapet.

O’KEEFFE’S, WORKING HANDS, The O’Keeffe’s Company-logoene, SOOTHING ALOE BOOST og andre er varemerker for The Gorilla Glue Company, er registrert i Europa og brukes på lisens av Gorilla Glue Europe Ltd.

Spørsmål om disse retningslinjene

Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene eller vår bruk av personopplysningene dine, kan du ta kontakt med:

Consumer Affairs
Gorilla Glue Europe Ltd
PO Box 663
Chorley
PR6 6PU
Storbritannia

Endringer i disse retningslinjene

Endringer i disse retningslinjene legges ut på denne nettsiden sammen med informasjon om eventuelle materielle endringer. Selskapet forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre disse retningslinjene når som helst og uten forvarsel. Eventuelle modifikasjoner gjelder kun for personopplysninger som vi innhenter etter at endringene offentliggjøres.

Disse retningslinjene ble sist revidert i august 2018.